W pierwszej połowie 2022 roku uruchomiliśmy napełnialnie azotu gazowego (butle i wiązki), oraz wprowadziliśmy sprzedaż azotu ciekłego. Dla Klientów z dużym zapotrzebowaniem na azot (cięcie laserowe z wykorzystaniem azotu) oferujemy możliwość dzierżawy zbiornika kriogenicznego na ciekły azot oraz dostaw ciekłego azotu. Istnieje również możliwość napełnienia na miejscu zbiorników przenośnych Klienta (dewary).