Oddział Toruńtel. 730 230 063
Oddział Rypintel. 668 378 382
Oddział Brodnicatel. 604 077 533
 • Wytwórnia

  Gazów technicznych

 • Artykuły

  I usługi p.poż

 • Artykuły

  BHP

 • ArtykuŁy i akcesoria

  SPAWALNICZE


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.W dniu 17.12.2013 podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie w formie refundacji Projektu "Budowa wytwórni gazów technicznych w Brodnicy przy ul. Długiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsięiorstw Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

07.05.2014
W oparciu o zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie Inwestycji Mikroprzedsiębiorstw, RPKP.06.02.01-04-276/10, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie oferty handlowej na zakupy zgodne ze specyfikacjami zamieszczonymi w poniższych plikach:
"Dostawa wózka paletowego do transportu palet z gazami technicznycmi."
"Dostawa analizatora i wilgotnościomierza do gazów technicznych."
"Dostawa instalacji bezpieczeństwa hali napełniania gazami technicznymi."
"Dostawa ogrodzenia redukującego hałas emitowany z pompy."
"Dostawa zbiorników lub wiązek do transportu CO2."
Jesteśmy do Twojej dyspozycji... Szybki kontakt